CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ĐOÀN THANH NIÊN TTKT – CỤC QLĐB 3

𝐆𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀-𝐓𝐑𝐀𝐕𝐄𝐋 HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG Đ𝐎𝐀̀𝐍 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐓𝐊𝐓 𝐂𝐔̣𝐂 𝐐𝐔𝐀̉𝐍 𝐋𝐘́ Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐁𝐎̣̂ 𝟑
Thực hiện “𝐊𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎”,

Tìm kiếm Tour

Tìm kiếm Tour bạn mong muốn!